Husets Mappe

 

er samlingen af registreringer, rapporter og notater fra eftersyn. I mappen kan også samles øvrige ejendomsoplysninger, så alle relevante forhold om din ejendom altid er samlet et sted og kan dokumenteres. Dermed vil Husets Mappe udgøre et praktisk materiale ved myndighedsbehandling, låntagning, forsikringsaftaler og salg, idet der er vished om ejendommens aktuelle forhold. Samtidig medfører brugen af ordningens faste eftersyn og systematik, at de indsamlede oplysninger løbende ajourføres og opdateres på et ensartet grundlag. 

Mappen udleveres ved HUSKONSULENTENs første eftersyn.

 

Perspektivet er HUSKONSULENTENs langsigtede funktion, som indebærer en kvalitetsmærkning, der tilgodeser husejernes behov. Vi arbejder løbende med en udvikling og forbedring af de muligheder og fordele, som ejer opnår ved at benytte denne.

© 2004 Kurt Rosenkrans Høyer

© 2004 Kurt Rosenkrans Høyer

 

> tilbage