Husets Rapport

er samlingen af materialet fra de enkelte sektioner, din redegørelse for bygnings­synet og dit beslutningsgrundlag for tilrettelæggelsen af den udbedrende, forbedrende og vedligehol­dende indsats i det tidsperspektiv, rapporten udstikker fra 1 til 10 år efter synet.

Husets Rapport
Registrering Husets Dataregistrering
Rapport Husets Tilstand og Indsats
Husets Udbedring
Husets Forbedring
Husets Vedligeholdelse
Eftersyn Husets Eftersyn

 > tilbage

klik på skemaet for at læse mere...