Kort Fortalt

 

Måske ligger du ikke vågen om natten. Men daglig optager huset dine tanker med alle slags spørgsmål. Hvordan får jeg rettet fejl og mangler, forbedret huset og med min økonomi sikret den bedste udnyttelse?

HUSKONSULENTEN finder fejlene og tilbyder en helhedsløsning for huset og boligøkonomien. Det er et servicetilbud om bygningssyn og rapportering, som giver dig ajourførte oplysninger om husets tilstand, et fagligt udsagn om behovet for udbedring, forbedring og vedligeholdelse samt en vejledning om priser, leverancer og håndværk.

HUSKONSULENTEN kan også bidrage med projektering af om- og tilbygninger samt rådgivning om særlige emner og specialundersøgelser af fredede og bevaringsværdige bygninger, samt totalrådgivning, byggestyring.

HUSKONSULENTEN anvender en bestemt systematik for alle slags ejendomme i by og på land: parcelhuse, villaer, etageejendomme, landbrugsejendomme, industri- og erhvervs- byggeri.

Hvad skal det nytte?

Du opnår besparelser i form af tid og penge og får en velfungerende ejendom. Det er din motivation. Den velholdte ejendom repræsenterer en større værdi ­ også brugsmæssigt. For det er afgørende nødvendigt i tide at få påpeget fejl og målrettet indsatsen, så skaderne ikke forværres, og den ene reparation kommer i vejen for den efterfølgende. Efter et konsulentbesøg får du det overblik, som sikrer en gennemførelse af nødvendige arbejder i en planlagt rækkefølge og dermed prioritering af indsats, tid og økonomi.

 

Derfor er svaret:

Du har ikke råd til at sige nej!

til sagkyndig rådgivning om

© 2004 Kurt Rosenkrans Høyer

© 2004 Kurt Rosenkrans Høyer

> tilbage