Kvalitetssikringen

er også en konsekvens af vores service. Du ved, at selv mindre og isoleret set ubetydelige bygningsændringer over en årrække kan medvirke til at forringe husets funktioner, arkitektur og eventuelle kulturhistoriske kvaliteter. Den gradvise forsimpling af de bygningsmæssige detaljer er en stor trussel mod de værdier, som mange bygninger repræsenterer ­ både for dig og for samfundet.

 - det er også din opgave at bevare og sikre husets bløde værdier.

 

© 2004 Kurt Rosenkrans Høyer

© 2004 Kurt Rosenkrans Høyer

> tilbage