Økonomien

er en følge af rådgivningssystemet og indsatsen. Med dette vil du som husejer inden for en kort årrække være sikker på, at bygningen mv. fremstår i forsvarlig stand. Det betyder, at ejendommen er bragt a jour, hvorefter der blot er behov for en løbende vedligeholdelse med et begrænset og overskueligt omkostningsniveau inden for fx en 10-årig horisont. Det giver dig mulighed for realistisk budgettering og planlægning af forløbet, aftaler med rådgivere og håndværkere, eventuelle tilladelser fra bygningsmyndighed, ansøgninger om mulig økonomisk støtte til arbejdet, forsikringsforhold, lånoptagning mv.

© 2004 Kurt Rosenkrans Høyer

© 2004 Kurt Rosenkrans Høyer

> tilbage