Prisen

er et aftalespørgsmål. Men som udgangspunkt vil honoraret følge antallet af m². Andre parametre kan være bygningsalder og -højde, tilstand og beliggenhed. Det efterfølgende syn aftales særskilt.

Ved særtjenester aftales prisen individuelt på baggrund af en besigtigelse, hvor den særligt sagkyndige rådgiver er inddraget.

For fredede bygninger er udgifterne til HUSKONSULENTEN fradragsberettigede efter den skat­tetekniske (forfald-pr-år) beregning.

© 2004 Kurt Rosenkrans Høyer

© 2004 Kurt Rosenkrans Høyer

> tilbage