HUSKONSULENTENS partnere:

  Kurt Rosenkrans Høyer, beskikket bygningssagkyndig, arkitekt og

  malerikonservator

 

  - Teknisk rådgiver

  - Tilstandsrapporter

  - Istandsættelse

  - Vedligeholdelse

  - Tilsyn

  - Projektering

  - Bevaring og historisk restaurerin

  - Bygningssyn

 

Tidligere sekretariatschef for Bygnings Frednings Foreningen, BYFO og Bevaringsværdige Bygninger, BB. 

Samarbejde

HUSKONSULENTEN's samarbejdspartnere er eksterne rådgivere som tilknyttes gennem en samarbejdsaftale. Det er arkitekter, ingeniører, konstruktører, konservatorer og andre byggeteknisk sagkyndige samt landskabsarkitekter mfl.

 

> tilbage