Husets Dataregistrering

Dette omhandler en systematisk registrering af alle relevante fakta om ejendommen. Det er identifikation gennem adresse, matrikelnummer, situationsplan med bygningens beliggenhed, byggeår, udførlig beskrivelse af stilpræg, konstruktion og materialer, om- og tilbygninger, fotografering af ejendommen og væsentlige detaljer, kopi af bygningstegninger, historisk materiale mv. Herudover oplysninger om bevaringsværdier, planlægningsforhold, servitutter og andre retlige bindinger.

klik for at se et eksempel på Husets Rapport - Dataregistrering...