Husets Tilstand og Indsats  

Tilstandsundersøgelsen er baseret på en gennemgang af ejendommen, som den fremtræder, er tilgængelig eller som forholdet er oplyst af husejer. Undersøgelsen påpeger, hvilke forhold ved ejendommen, der skal udbedres for at opnå en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand og forslag til den løbende vedligeholdelse og til forbedringer. Samtidig vurderes tidligere gennemførte bygningsarbejder. Der opstilles en prioriteret liste over indsatsområder, så det væsentligste udbedres først, mens mindre problemer indpasses i en langsigtet plan for ejendommens pleje. 

klik for at se et eksempel på Husets Rapport - Tilstand og Indsats...