Husets Udbedring

Denne sektion beskriver detaljeret de nødvendige udbedringer og overslag over de forventede udgifter ved gennemførelsen af udbedringerne. Omkostningsberegningen giver husejeren et overblik over udgifterne og muliggør udarbejdelse af et egentligt budget for arbejdet. Dette overslag er et vigtigt redskab også ved aftaler med håndværkere eller rådgivere om arbejdernes udførelse. Omkostningsberegningen er ligeledes vigtig, hvis fredningsmyndighed, kommune eller anden part skal støtte økonomisk. Rapportens prisangivelser er baseret på erfaringsoverslagspriser indenfor byggeriet, og er ikke tilbudspriser i forhold til eksakte krav. Angivelserne omfatter kun håndværkerudgifter og materialer. Udgifter til rådgivere, konsulenter og finansiering medtages ikke. Der henvises til informationsmateriale om materialer, leverandører og eventuelle udøvere.

klik for at se et eksempel på Husets Rapport - Udbedring...