Husets Vedligeholdelse

Denne sektion omfatter udarbejdelsen af en 10-årig vedligeholdelsesplan, dvs. en analyse af de forventede behov inden for de næste 10 år, herunder en oversigt over løbende vedligeholdelsesudgifter. Vedligeholdelsesplanen er udfærdiget, så det er overskueligt for husejeren at se, hvornår de enkelte vedligeholdelsesarbejder skal udføres. På den måde kan husejeren i god tid forberede indsatsen og træffe præcise aftaler med de bedste aktører på området. Der henvises til informationsmateriale om materialer, leverandører og eventuelle udøvere.

klik for at se et eksempel på Husets Rapport - Vedligeholdelse...