Husets Forbedringer

I denne sektion beskrives de projekter til ombygninger m.m., som husejeren ønsker udført.

klik for at se et eksempel på Husets Rapport - Forbedringer...