Husets Eftersyn

Denne sektion omfatter det efterfølgende periodiske tilsyn med ejendommen. I tilknytning ajourføres rapporten og byggearbejder, der er udført siden sidste besøg, gennemgås. Er der opstået nye problemer eller behov, føjes de til den foreliggende vedligeholdelsesplan for ejendommen. Tidsintervallet mellem tilsynene afhænger af en række forskellige forhold, fx bygningstype og byggeteknik, og der indgås efter det første tilsyn en nærmere aftale med husejeren om besøgsfrekvensen, hvis dette ønskes.

klik for at se et eksempel på Husets Rapport - Eftersyn...