Tilbudet

er navnlig vores rådgivningssystem. Det består overordnet af en registrering, en rapport og et eftersyn, som udføres af erfarne rådgivere med ansvar for alle faser i indsatsen. Rådgivningen giver dig ajourførte oplysninger om ejendommen - et fagligt udsagn om behovet for udbedringer, forbedringer, løbende vedligeholdelse og eftersyn samt en professionel vejledning om økonomi, priser, leverancer og håndværk.  

Derudover bidrager vi med projektering, rådgivning om særlige emner og vidensopsamling. Se under særydelser.

Rådgivningen gives på de 5 elementer:  

eller enkelte af disse elementer alt efter dit valg.

© 2004 Kurt Rosenkrans Høyer

© 2004 Kurt Rosenkrans Høyer

> tilbage