Særydelser

er navnlig rådgivning til ejere af fredede og bevaringsværdige ejendomme, med bl.a. særlige bygningsanalyser og farvearkæologiske undersøgelser. Desuden rådgiver vi om arbejder på ejendommens omgivelser fx have og park. Vi hjælper også med projektering af om- og tilbygninger, undersøgelse af svampe- og insektangreb, sikkerhedsforanstaltninger, myndighedsbehandling samt totalrådgivning, byggestyring. HUSKONSULENTEN har beskikkede konsulenter til udførelser af Huseftersynsrapporter ved salg af ejendomme, ligesom konsulenter også kan udføre energiundersøgelser. Disse ydelser aftales individuelt og eventuelt på baggrund af en besigtigelse, hvor den særligt sagkyndige rådgiver inddrages.
 

@ Kurt Rosenkrans Høyer

@ Kurt Rosenkrans Høyer

> tilbage